Laten we beginnen met praten

Privacyverklaring – PETRONAS Digitaal

Overeenkomstig artikel 13 en 14 van de Verordening (EU) 2016/679, betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en het vrije verkeer van dergelijke gegevens (hierna “GDPR”) informeren wij u hierbij over onze huidige beleidslijnen en praktijken als van toepassing op de verwerking van uw persoonsgegevens (de “Persoonsgegevens”) verzameld door Petronas Lubricants Italy S.p.A. (“Petronas” of “wij”)

Gegevensbeheerder en contactgegevens

De gegevensbeheerder is Petronas. Hieronder vindt u de desbetreffende contactgegevens:
Petronas Lubricants Italy S.p.A. Met een enig aandeelhouder
Via Santena no. 1 – Villastellone (TO)
Ondernemingsregister van Turijn nr. 05082750968
Belastingnummer en BTW-nr. 05082750968
Functionaris voor gegevensbescherming (“DPO”): Mr. Nemio Passalacqua
Email: [email protected]

Categorieën van persoonsgegevens

De term Persoonsgegevens verwijst naar de gegevens die u verstrekt aan Petronas door de indiening en/of samenstelling van het contract/registratieformulier en bevat de volgende gegevenscategorieën:

  1. Persoonsgegevens
  2. Bedrijfsgegevens

Doel van de verwerking en juridische gronden

Doel van de verwerking

In het geval dat u uw toestemming geeft, worden uw Persoonsgegevens exclusief verzameld en verwerkt voor de volgende doeleinden:

  1. om de door u gevraagde services te verlenen (bijv. dat Petronas contact met u opneemt) en/of voor het delen van Persoonsgegevens met andere bedrijven van de Petronas Group binnen de EER;
  2. om van tijd tot tijd contact met u op te nemen (bijv. door middel van commerciële nieuwsbrieven, tekstberichten, telefonische oproepen, etc.) voor marketingdoeleinden, met informatie over huidige of nieuwe producten, commerciële mogelijkheden en services of door Petronas gesponsorde evenementen waarin u geïnteresseerd kunt zijn, alsook voor het verifiëren van klanttevredenheid en voor het uitvoeren van marktonderzoeken en enquêtes, en ook om het mogelijk te maken dat u kunt deelnemen aan prijsvragen, beloningen, reizen en/of ontvangen van geschenken;
  3. om uw Persoonsgegevens te communiceren met geselecteerde commerciële PLI-partners (Partnerdistributeurs) die contact met u opnemen voor het uitvoeren van uw verzoek (in geval PLI dit niet lokaal kan uitvoeren) (bijv. door middel van e-mails of klantcontacten) met informatie over PLI-producten en -services.

Wettelijke basis

Met betrekking tot de doeleinden waarnaar wordt verwezen in paragraaf A, B en C is de wettelijke basis uw toestemming.

Met betrekking tot paragraaf A in het bijzonder, zal enige weigering om toestemming te geven geen ander effect hebben dan ons onvermogen om u de door u gevraagde informatie te verschaffen, alsook om u naar behoren te informeren over enige initiatieven waarin u geïnteresseerd kunt zijn en, in toepasselijke gevallen, om uw Persoonsgegevens te delen met derde commerciële partners van Petronas voor hun marketingdoeleinden.

U hebt op elk gewenst moment het recht om uw toestemming in te trekken.

Gegevensontvangers

Uw Persoonsgegevens worden verwerkt door personeel van Petronas en, indien noodzakelijk of functioneel voor het verwezenlijken van de hierboven aangegeven doeleinden, uw Persoonsgegevens kunnen worden verwerkt door derden die tevens specifiek door ons aangewezen kunnen zijn als gegevensverwerkers.

De categorieën ontvangers aan wie uw Persoonsgegevens onthuld kunnen worden, zijn de volgende:

  1. IT-leveranciers (voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen via [email protected]), consultants en juridisch adviseurs, professionals in accounting, belasting, arbeidsrecht en andere professionals en bureaus, inclusief marketingbureaus;
  2. Overheidsinstellingen en autoriteiten, exclusief voor de naleving van juridische of regelgevende verplichtingen.

Onder bepaalde omstandigheden kunnen uw Persoonsgegevens worden overgedragen buiten de EER onder bedrijven van de Petronas Group of aan derde gegevensverwerkers. In dergelijke gevallen zorgen wij ervoor dat Petronas de juiste beveiligingen heeft toegepast, inclusief bindende bedrijfsregels of standaard clausules inzake gegevensbescherming goedgekeurd door de Europese Commissie, om gepaste gegevensbescherming te garanderen aan de betrokkenen. U kunt een bewijs aanvragen van de toepassing van de gepaste beveiligingen door Petronas via [email protected].

Gegevensbehoud

Uw Persoonsgegevens worden zo lang als nodig is opgeslagen om te voldoen aan de doeleinden waarvoor ze werden verzameld en om te voldoen aan de wettelijke en regelgevende verplichtingen, om geschillen op te lossen, om de beveiliging te handhaven en om fraude en misbruik te voorkomen.

Zonder afbreuk te doen aan het bovenstaande, worden uw Persoonsgegevens niet langer dan drie (3) jaar na de verzameling bewaard.

Rechten van de betrokkene

U hebt het recht om, op elk gewenst moment, van ons bevestiging te verkrijgen wat betreft het feit dat uw Persoonsgegevens wel of niet door ons worden verwerkt en, als dat het geval is, hebt u het recht om ons te vragen om toegang tot en corrigeren of wissen van deze gegevens of een beperking van de verwerking ervan, en om bezwaar te maken tegen de verwerking, alsook het recht op gegevensportabiliteit. Met betrekking tot het recht op gegevensportabiliteit hebt u het recht om uw Persoonsgegevens te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat en het recht te verzoeken om die gegevens over te dragen aan een andere beheerder zonder belemmering van de beheerder aan wie de persoonsgegevens zijn verstrekt.

Als u zich hebt geabonneerd op of hebt aangemeld voor het ontvangen van onze marketingcommunicatie, kunt u zich hier op elk gewenst moment en kosteloos afmelden, waarbij u verzoekt om uw Persoonsgegevens niet te gebruiken voor marketingdoeleinden.

In het geval dat u uw Persoonsgegevens wilt inzien of corrigeren, of in geval van enige vragen over deze privacyverklaring, neem dan gerust contact met ons op via [email protected]

Toezichthoudende autoriteit

In geval van inbreuk op toepasselijke wetten inzake gegevensbescherming, hebt u tevens het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit. Uw Persoonsgegevens worden bovendien verwerkt voor het voldoen aan enige verzoeken van bevoegde autoriteiten.