Gelin, konuşalım

Gizlilik Bildirimi – PETRONAS Digital

Kişisel verilerin işlenmesi ile ilgili olarak gerçek kişilerin korunması ve bu tür verilerin serbest dolaşımına ilişkin 2016/679 sayılı AB Tüzüğünün (bundan böyle “GDPR” olarak anılacaktır) 13. ve 14. Maddeleri uyarınca, Lubricants Italy S.p.A. (“Petronas” veya “Şirket”) tarafından toplanan kişisel verileriniz (“Kişisel Veriler”) işlenmesine ilişkin geçerli politika ve uygulamalarımızı işbu vesile ile tarafınıza bildirmekteyiz.

Veri sorumlusu ve iletişim bilgileri

Veri sorumlusu Petronas’tır. İlgili iletişim bilgilerini aşağıda bulabilirsiniz:
Petronas Lubricants Italy S.p.A. (Tek Hissedarlı)
Via Santena no. 1 – Villastellone (TO)
05082750968 tescil numarası ile Torino’da kayıtlı
Vergi Kodu ve KDV no. 05082750968
Veri Koruma Görevlisi (“DPO”): Sayın Nemio Passalacqua
E-posta: [email protected]

Kişisel Veri Kategorileri

Kişisel Veriler ifadesi, iletişim/kayıt formunun sunulması ve/veya derlenmesi yoluyla Petronas’a sağladığınız verileri ifade eder ve aşağıdaki veri kategorilerini içerir:

  1. Kişisel veriler
  2. Şirket verileri

Verilerin işlenme amaçları ve yasal dayanak

Verilerin işlenme amaçları

Onay vermeniz halinde Kişisel Verileriniz toplanacak ve yalnızca aşağıdaki amaçlar doğrultusunda işlenecektir:

  1. Size talep ettiğiniz hizmetleri sağlamak (örneğin, Petronas ile iletişim kurmak için) ve/veya Kişisel Verileri EEA kapsamındaki diğer Petronas Grup şirketleriyle paylaşmak;
  2. Pazarlama amaçları doğrultusunda, mevcut veya yeni ürünler, ticari fırsatlar ve hizmetler veya Petronas’ın sponsorluğunu yaptığı ve ilginizi çekebilecek etkinliklere ilişkin bilgiler ile birlikte zaman zaman sizinle iletişime geçmek (örneğin ticari içerikli haber bültenleri, cep telefonu mesajları, telefon görüşmeleri vb. aracılığıyla), müşteri memnuniyetini doğrulamak, anket ve pazar araştırmaları yürütmek, ödüllü yarışmalara davet etmek, ödülleri teslim etmek, seyahat davetiyesi göndermek veya hediyeler vermek;
  3. Kişisel Verilerinizi, PLI ürün ve hizmetlerine ilişkin bilgiler ile birlikte talebinizi yerine getirmek adına sizin iletişime geçecek (PLI’nın yerel bağlamda sizinle iletişime geçememesi halinde) (örneğin e-posta veya müşteri iletişim bilgileri aracılığıyla) seçilen ticari PLI ortaklarına (Ortak Distribütörler) iletmek için.

Yasal dayanak

Yasal dayanak; A, B ve C paragraflarında belirtilen amaçlar kapsamında sizin onayınızdır.

Özellikle A paragrafı temelinde, onayın verilmemesi, talep ettiğiniz bilgileri tarafınıza sağlamamak, ilginizi çekebilecek yenilikler hakkında tarafınızı bilgilendirmemek ve geçerli olması halinde Kişisel Verilerinizi pazarlama faaliyetleri kapsamında Petronas’ın üçüncü taraf ticari ortakları ile paylaşmamak dışında herhangi bir etkiye sahip değildir.

Onayınızı dilediğiniz zaman geri çekebilirsiniz.

Veri Alıcıları

Kişisel Verileriniz; Petronas personeli tarafından ve gerekli görülmesi halinde veya yukarıda belirtilen amaçların yerine getirilmesi adına, Şirketimiz tarafından veri işleyicisi olarak görevlendirilen üçüncü taraflarca işlenir.

Kişisel Verilerinizin açıklanacağı veri alıcılarına ilişkin kategoriler şu şekildedir:

  1. BT hizmet sağlayıcıları, (daha fazla bilgi için [email protected] adresinden Şirketimizle iletişime geçebilirsiniz) danışmanlar ve hukuk müşavirleri, muhasebeciler, vergi memurları, sendika yetkilileri ve diğer meslek grupları ve kuruluşlar ve pazarlama acenteleri
  2. Yasal ve düzenleyici yükümlülükleri yerine getirmek adına kamu kuruluşları ve yetkilileri.

Kişisel Verileriniz, özel durumlar halinde, EEA dışında yer alan Petronas Grup şirketleri veya üçüncü taraf veri işleyicilerine aktarılabilir. Şirketimiz bu tür durumlarda, veri sahiplerine yeterli düzeyde veri koruması sunmak adına, bağlayıcı kurumsal kurallar veya AB Komisyonu tarafından benimsenmiş standart veri koruma maddeleri dahil olmak üzere uygun koruma önlemlerinin Petronas tarafından uygulanmasını sağlar. Petronas tarafından uygulanan uygun koruma önlemlerine ilişkin kanıtları [email protected] adresi üzerinden Şirketimiz ile iletişime geçerek talep edebilirsiniz.

Veri Saklama

Kişisel Verileriniz yalnızca toplanma amacı gerçekleştirilene kadar ve yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmek, düzenleyici gereksinimleri karşılamak, anlaşmazlıkları çözmek, güvenliği sağlamak ve dolandırıcılık ve kötüye kullanma eylemlerini önlemek adına saklanacaktır.

Kişisel Verileriniz, yukarıdakilere halel getirmeksizin, toplanmasından itibaren en fazla üç (3) yıl boyunca saklanacaktır.

Veri sahibinin hakları

Kişisel Verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenip işlenmediğine ilişkin doğrulama talebinde bulunma hakkına ve verileriniz işlenmesi durumunda, söz konusu verilere erişime talebinde bulunma, bunların düzeltilmesi veya silinmesini isteme ya da verilerin işlenmesine kısıtlama getirilmesini talep etme, söz konusu işleme itiraz etme ve verilerin taşınmasını isteme hakkına sahipsiniz. Kişisel Verilerinizi, verilerin taşınmasına ilişkin hak uyarınca yapılandırılmış, yaygın olarak kullanılan ve makine tarafından okunabilir bir biçimde alma ve söz konusu verilerin, kişisel verilerin sağlandığı veri sorumlusu açısından herhangi bir engel olmaksızın başka bir veri sorumlusuna aktarılmasını talep etme hakkına sahipsiniz.

Pazarlama faaliyetlerine ilişkin bildirimleri almayı kabul etmiş olmanız halinde söz konusu tercihi, Kişisel Verileriniz pazarlama amaçları dahilinde kullanılmamasını talep ederek, herhangi bir ücret olmaksızın dilediğiniz zaman değiştirebilirsiniz.

Kişisel Verilerinize erişmek veya bunları düzeltmek istemeniz veya bu gizlilik bildirimi hakkında sorularınızın olması halinde, [email protected] adresi üzerinde Şirketimizle iletişime geçebilirsiniz

Denetleyici Kuruluş

Geçerli veri koruma yasalarının ihlal edilmesi durumunda, verilerin korunmasına ilişkin yetkili makama şikayette bulunma hakkına da sahipsiniz. Buna ek olarak, Kişisel Verileriniz yetkili makamlardan gelen talepleri yerine getirmek adına işlenecektir.